طرح بهین کارت بانک سپه

“برای کارکنان محترم نیروهای مسلح اعم از ارتش ، سپاه ، ناجا ، وزارت دفاع و … م همچنین کارمندان محترم دولت بدون ضامن”
اعطای تسهیلات 18 درصد بدون مسدودی با بازپرداخت سه سال (سقف کارت اعتباری 50 میلیون تومان)