طرح طراوت کارت بانک آینده

اعطای تسهیلات یک ساله 12 درصد – دوساله 15 درصد – سه ساله 18 درصد بدون مسدودی (سقف کارت اعتباری 50 میلیون تومان)