طرح وام قرض الحسنه بانک رسالت

اعطای یک سوم مبلغ خرید کالا (درصورت حداقل خرید 15 میلیون تومان و حداکثر خرید 60 میلیون تومان) به صورت وام قرض الحسنه بدون بهره بانکی و فقط با 4 درصد کارمزد و بازپرداخت یک ساله