امکان پرداخت در محل

امکان پرداخت با کارت بانکی در فروشگاه هستش موجود در بازار موبایل فراهم است